Sungurlu'nun Kamışlı Köyü ile ilgili fotoğraf, ses, görüntü, haber, mesaj, anı ve şiirlerinizi Gürani Doğan'a iletirseniz bu sayfada yayımlanacaktır.

guranidogan@gmx.de

Saygı ve sevgilerimle Gürani Doğan

 
   

 

Geldik

Köyüme

 

 

Yüklemişiz göçü Uzak Asya’dan

Hazar’ı Kafkas’ı dolanıp geldik

Önümüzde sürü elimizde saz

Kimi coşup kimi bulanıp geldik

 

Fermanlar yollanmış bizlere ezgi

Yüzyıllar boyunca gezmişiz gezgi

Ali’den Hünkara bir uzun çizgi

Nice ariflerden sulanıp geldik

 

Bazen yaylalarda bazen derede

Destekledik haklı varsa nerede

Şimdi bu Kamışlı denen yere de

Nesilden nesile ulanıp geldik

 

Ey Gürani Doğan kaldık mı orda

Yetmedi orada dağıldık yurda

Kimi Ankara’da kimi Çorum’da

Kimi yurtdışına salınıp geldik

 

 

Unuttum Köyümü

 

 

Dönerim diyerek geldim mark sesi

Unutturdu bana geldiğim köyü

Almanya sevdası mal mülk hevesi

Unutturdu bana geldiğim köyü

 

Göğüs gere gere tilki ye kurt a

Soğudum atamdan kalan o yurda

Uzadıkça ara yer ettim bur da

Unutturdu bana geldiğim köyü

 

Geçiyor diyerek üç beş mark ele

Katar katar oldu dert ile çile

Gurbet elde elin kahrı zor ile

Unutturdu bana geldiğim köyü

 

Gürani karışık duygu içinde

Hiç bir ulusa da değilim kinde

Şimdi bu gönlümüz zevk sevgisinde

Unutturdu bana geldiğim köyü

 

 

   

Bilirim

 

Anlatmak istedim köydekileri

Köylünün ne çektiğini bilirim

Bağ bekledim Kuzu güttüm o köyde

Küçük yaşta bıktığımı bilirim

 

Ağkaya’ya İncebel’e Tapır’a

Belkışla’ya doğru dağ sıra sıra

Güney’in başından köy tarafına

Durup durup baktığımı bilirim

 

Köylülük zor felek vermez amanı

Başta her dem yoksulluğun dumanı

Irgatlık zamanı harman zamanı

Yelden selden korktuğunu bilirim

 

Musa ka’ya Abbas ka’ya yetiştim

Mehmetlerin Mehmet’ten ben dem içtim

Körkülü potuğun cemine düştüm

Bana hırslı baktığını bilirim

 

Arif Ali gıda Çakır Hüseyin

Üso Havus Tahtacı’yı siz deyin

Küçük Ali’yi Köstür’ü ekleyin

Hepisinin göçtüğünü bilirim

 

Abidin’le Başir ses katar cemde

Veyis Çavuş katılırdı deyişte

Dağılır cem sabah dörtlerde beşte

Çoluk çocuk kalktığını bilirim

 

Kağzım Solak Uzun Bektaş yukarıda

Hadık Haydar Fettah Gıdılı orda

Yağmurun Ali’yi kor muyum arda

Çok gözcülük yaptığını bilirim

 

Kara Hüseyin’le Safili vardı

Safili’den çoluk çocuk korkardı

Yoksul zengin demez gezer uğrardı

Bana kızıp sustuğunu bilirim

 

Fatilinin Ahmet boylu yiğitti

Cullun Bektaş kısa muhtarlık etti

Kel Hasan çobandı hep sürü güttü

Hem de tarla ektiğini bilirim

 

Haydar onbaşıyla Kinanın Ali

Haydar Çavuşun Arap ortada hali

Çamo vardı hani bir parça deli

Sürü dağda yattığını bilirim

 

Erkanımız vardı Lölon Salmanda

Havutların Zörük vardı bir yanda

Velhasılı ömür kısa insanda

İçime dert açtığını bilirim

 

Hafta günü köyde kimse kalmazdı

Sungurlu’da gezer bir şey almazdı

Alak bir küserse gönlü olmazdı

Halayı terk ettiğini bilirim

 

Hamza Kahya Aşık Mehmet bellidir

Say köyümü ev sayısı ellidir

Çil Alinin İsmail orta hallidir

Aça sofra döktüğünü bilirim

 

Herkes dar günlerde olur yan yanda

Kışın dam boyu kar gençler oyunda

Serpeneklerinde Şubat ayında

Bir metre buz sarktığını bilirim

 

Acıoluk var Taşpınar kurudu

Keklik Pınarını mevla korudu

Hele bir de masenimiz var idi

Damla damla aktığını bilirim

 

Gürani Doğan’ım temizdir serim

Unuttuklarımdan özür dilerim

Herkesin yanında en sonda yerim

Hep birlik cem tuttuğunu bilirim

 

 

 

  Haydar Şahindokuyucu'dan

Kamışlı

Şiiri kısaltarak aldım ( Doğan )

 

Köyümüz Kamışlı dernek kuranlar

Güler yüzle hal hatırın soranlar

Bizden ibret alsın bizi görenler

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Kuzeyin arkası tapır ormanı

Öküz ile sürer idik harmanı

Yılda bir kez keser idik Ormanı

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

  

Haydar efendiydi köyün hocası

Beş on evin tütüyormuş bacası

Okulu kapanmış yoktur hocası

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Musa ka  Abbas ka Veli ağa

Temirlerden Hacı ka  Ali ağa

Çocuk iken yolar idik kela

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

İsmail ağa Sarı Sülo Gamidi

Evlerimiz toprak yapı dam idi

Direkleri ortaları çam idi

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Solak Yusuf  Aligıda Beşiri

Pekmez ile yapar idik aşili

Seviyoruz meyveleri yeşili

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Hamza ka Sihhiye Bektaş Gıdılı

Kağnılarla çeker idik odunu

Daha unutmadık köyün tadını

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Aligıda Arif ka Lölo

Köstür Musanın oğlu Sülo

Telefon ederiz deriz Alo

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Mehmet çavuş Veyis çavuş Tahtacı

Kimsenin kimseye var mı muhtacı

Coşar idi cem evinde Tahtacı

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Gözcülük yapardı Yağmurun Ali

Nerelerde bilmem Çakırın Sali

Bizlere yardım etsin Hazreti Ali

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

  

Berber olmuş Yabın oğlu Nesimi

Alkış tuttu meth ediyor isimi

Üson eriği yolmadıkmı Nesimi

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Veysalın Bektaşa diyeceğim yok

Çavuş idi hürmetini gördüm çok

Aç giderdim beni gönderirdi tok

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Mutonun torunu Aşık Mustafa

İnsanı yönetir bedenle kafa

Dedi Haydar sende şöyle geç safa

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Rahmet ölenlere selam sağlara

Bakamadık o güzelim bağlara

Koyun güttük çoban olduk ağalara

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

Ben Şahindokuyucu çok yazdım sözler

Herkes sevdiğini özünden özler

Dünyada kalıcı değiliz bizler

Köyümüz Kamışlı insanımız hoş

Elinde varsa yardım eyle koş

 

 
   

 

 
   
   
   
   
   

 

 

Kamışlı hakkında yazı, fotoğraf ya da başka belge göndermek için
iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet-İbrahim-Veyis ● Sana Sığındım

© Gürani